OBČIANSKE ZDRUŽENIE VÝZVA

OBČIANSKE ZDRUŽENIE VÝZVA

Občianske združenie „VÝZVA – rozumom a srdcom za lepšie Slovensko“ bolo založené v roku 2006. Našou víziou a poslaním prispievame k zmysluplnej spolupráci všetkých ľudí dobrej vôle na Slovensku…

OZ Výzva v teréne: https://www.youtube.com/channel/UCQgZ-shOypN_PIQ5sQkrnWw

 Vízia: Rozvíjať prirodzené spojenectvo a spoluprácu Slovákov, Rómov, ako aj angažovaných príslušníkov iných národov a národností, tak, aby sme spoločne tvorili lepšie Slovensko 

Poslanie: Poslaním OZ Výzva je podporovať zapojenie sa občanov do zmysluplných projektov, iniciatív a aktivít, zameraných na:

  • Neformálne  vzdelávanie a osobnostný rozvoj mladých ľudí. 
  • Rozvoj a prezentáciu tradičnej ľudovej kultúry doma i v zahraničí
  • Rozvoj scénického umenia (tanec, divadlo, hudba a spev ) a dokumentaristiky
  • Prevenciu socio-patologických javov 

Naše úspešné projekty:

Od r. 2018: ČIRIKLORE (rómsky: VTÁČATÁ) – budovanie siete detských umeleckých súborov, rozvíjajúcich najmä tradičný rómsky tanečný folklór a súčasné scénické  umenie (tanec, hudba, spev, divadlo) 

Od  r.2006: MOBILIZÁCIA – Mobilizácia interných síl študentov a pedagógov základných, stredných a vysokých škôl – špecializované manažérske vzdelávanie pre budúcich lídrov a expertov v oblasti riadenia ľudských zdrojov a implementácie moderných manažérskych metód.

Výzva

Updated on 2021-03-03T14:54:26+00:00, by admin.