Referencie

Vážime si VAŠU dôveru a sme vďační za každý váš postreh, pripomienku a radu. Sú cennou inšpiráciou pre ďalší rozvoj firemného know how.

Dlhoročné skúsenosti konzultanta z práce v medzinárodných spoločnostiach, dosiahnuté výsledky a jeho inovatívny prístup k zlepšovaniu - to všetko vyústilo do pôsobivej reprezentácie Slovenska na medzinárodných kongresoch, organizovaných Európskou spoločnosťou pre kvalitu.

Dušan je stelesnením konzultanta z poctivej „starej školy“. Pravý opak v súčasnosti veľmi rozšírených tzv. „rýchlokvasených“ pseudokonzultantov, ktorých pridaná hodnota v akomkoľvek projekte je minimálna, ak nie nulová.
Všetky jeho návrhy a projekty smerujú k navrhovaniu ale taktiež aj k implementácii nasej podnikateľskej filozofie, zameranej na nekompromisný prístup k dôslednej štandardizácii preventívnych opatrení v každodennej praxi.

Zlepšenie indikátorov výkonnosti organizácie sa dá robiť dvoma spôsobmi. Top-down prístupom, kde sa primárne vytvorí tlak na líniových vedúcich, alebo poctivým ground-up prístupom, kde sú priamo v procese výrobe identifikované problémy a ich príčiny. Pre Dušana sú práve autentické výpovede "výrobárov" odrazovým mostíkom k pochopeniu reality a k následnej optimalizácii kľúčových procesov organizácie.

Referencie

Updated on 2015-08-07T08:31:59+00:00, by admin.