Pútniku, cesta neexistuje! Tú cestu si musíš vyšliapať ty sám…
Antonio Machado, španielsky básnik